วิธีการเข้าใช้งานระบบ
1. คลิก Sign in หรือ ลงชื่อเข้าใช้ ทางด้านซ้ายมือ เข้าใช้งานด้วยบัญชี Google mail ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2. USERNAME / ชื่อผู้ใช้ รหัสนักศึกษาไม่มีขีด@mail.rmutk.ac.th
3. PASSWORD / รหัสผ่าน หากเข้าใช้งานครั้งแรกใช้ รหัสบัตรประชาชนไม่มีมีขีด หากลืมรหัสผ่านให้ติดต่อเจ้าหน้าที่

Microsoft Word 2016 (MOS)

วันที่ อบรม/สอบ สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนคนสมัคร

Microsoft Excel 2016 (MOS)

วันที่ อบรม/สอบ สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนคนสมัคร

Microsoft PowerPoint 2016 (MOS)

วันที่ อบรม/สอบ สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนคนสมัคร

Computing Fundamentals (IC3)

วันที่ อบรม/สอบ สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนคนสมัคร

Key Applications (IC3)

วันที่ อบรม/สอบ สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนคนสมัคร

Living Online (IC3)

วันที่ อบรม/สอบ สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนคนสมัคร

Security Fundamentals (MTA)

วันที่ อบรม/สอบ สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนคนสมัคร

HTML5 Application Development Fundamentals (MTA)

วันที่ อบรม/สอบ สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนคนสมัคร

Database Administration fundamentals (MTA)

วันที่ อบรม/สอบ สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนคนสมัคร

Networking Funfamentals Understanding (MTA)

วันที่ อบรม/สอบ สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนคนสมัคร

Introduction to Programming using Java

วันที่ อบรม/สอบ สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนคนสมัคร

Computer Essentials (ICDL)

วันที่ อบรม/สอบ สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนคนสมัคร

Online Essentials (ICDL)

วันที่ อบรม/สอบ สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนคนสมัคร

Word Processing MS Word (ICDL)

วันที่ อบรม/สอบ สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนคนสมัคร

Spreadsheets MS Excel (ICDL)

วันที่ อบรม/สอบ สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนคนสมัคร

Visual Communication using Adobe Photoshop CS6

วันที่ อบรม/สอบ สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนคนสมัคร

Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator

วันที่ อบรม/สอบ สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนคนสมัคร

Rich Media Communication using Adobe Flash CS6

วันที่ อบรม/สอบ สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนคนสมัคร

Visual Design using Adobe Photoshop

วันที่ อบรม/สอบ สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนคนสมัคร

Java SE 8 Programmer I (OCA)

วันที่ อบรม/สอบ สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนคนสมัคร

*** นักศึกษาสามารถเลือกสมัครได้ 2 รายการ ต่อปีการศึกษา
     เวลาอบรม 08.30-15.30 น. เวลาสอบ 15.30-16.30 น. **กำหนดการ อบรมและสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลง